Sus

Responsabilitate și transparență

1. Responsabilitate şi transparenţă

Asociația Little People România, ca organizație non-guvernamentală, este parte a societăţii civile şi joacă un rol important în soluţionarea problemelor sociale asumate ce privesc îmbunătățirea calității vieții copiilor și a tinerilor bolnavi de cancer, prin oferirea unor intervenții psihologice specializate, pe toată perioada spitalizării și după finalizarea tratamentului.

Ne cunoaștem și ne-am asumat obligaţia de a fi transparenți, onești, responsabili, accesibili și respectuoși faţă de valorile etice, furnizând informaţie veridică și demonstrând transparență și corectitudine în procesul administrării banilor obținuti, fără niciun abuz de mijloace publice în scopuri personale. 

Asociația este responsabilă pentru deciziile luate în faţa donatorilor şi a legii şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor noștri.